"ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569096"

               เอกสารดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด>>>

ดูทั้งหมด>>>

               อัลบั้มภาพ/วิดีโอ

               ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ พ.ศ.2566
    ตามที่เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ได้ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ได้พิจารณาเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และนายอำเภอธวัชบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาลงนามเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 อาศัยตามความในมาตรา ๕๑ (๑) มาตรา ๖๐ (๑) มาตรา ๖๑ ทวิ (๑) และมาตรา ๖๖(๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ จึงประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ เรื่อง การบริหารกิจการประปา ของเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศ เป็นต้นไป


  • ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์
    แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ทันสมัยโดดเด่น เน้นเอกลักษณ์ ภาคอีสาน https://www.museumthailand.com/th/museum/Roi-Et-Science-and-Cultural-Centre-For-Education

                กระดานกระทู้

ชื่อกะทู้ ชื่อผู้โพสต์ วันที่โพสต์ ดู ตอบ
ศักดิ์ศรีแชมป์โลกค้ำคอ ซุปเปอร์เล็ก รับกดดันเจอ แดเนียล แต่มั่นใจเข็มขัดไม่เปลี่ยนมือ zazasd 2023-11-27 17:28:10 8 0
asdas asd 2023-11-27 13:13:02 11 0
น้ำท่วมถนนทางเข้าบ้าน เข้า,ออกไม่ได้ ช่วยที น้ำท่วมถนนทางเข้าออก ไปไม่ได้ 2023-10-05 16:18:56 18 0
ตลาดประชารัฐเปิดทุกวันศุกร์ไหมค่ะ เจ้าหน้าที่ 2022-05-24 02:22:42 148 3
ดูทั้งหมด>>>
แผนผังเว็บไซต์
ปฏิทิน
Dec-2023
อา จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

สวัสดิการ พัฒนาชุมชน
กฎหมายและระเบียบ
ระบบสารสนเทศ
sub-menu1 sub-menu2 sub-menu3 sub-menu4 sub-menu5 sub-menu6 sub-menu7 sub-menu8 sub-menu9
บริการประชาชน
ประเมินเว็บไซต์
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
ส่งข้อมูล ค้นหา

            สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19

ลิงก์ภายใน
logo logo logo logo logo logo logo
ลิงก์ภายนอก
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo