ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
ระบบ E-Service
หนังสือราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติ Covid-19
สถิติการใช้งาน

วันนี้ : 29
เมื่อวาน : 160
เดือนนี้ : 822
เดือนที่แล้ว : 0
ปีนี้ : 2,657
ปีที่แล้ว : 6,210
รวมทั้งหมด : 15,598

ระบบขอรับบริการออนไลน์
"ระบบขอรับบริการออนไลน์"เปิดการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิการบริการของหน่วย ได้ แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์
ข้อมูลระบบขอรับบริการออนไลน์
ชื่อ-สกุล:*
หมายเลขโทรศัพท์:*
(เช่น 061-6775899 หรือ 045-156879)
อีเมล์:
เรื่อง:*
รายละเอียด:*
อัพไฟล์ระบบขอรับบริการออนไลน์:*
(แนบไฟล์รูป หรือ ไฟล์เอกสาร .jpg, .png, .pdf, .doc, .xls, .ppt, และ .zip ขนาดไม่เกิน 3 Mb)
กรุณาป้อนให้ตรงกัน:* >> 850
บันทึก